بخواب ای راز

 

بخواب ای راز

هوا داران فریادم

مر اینگونه می خواهند

دلم در بند زنجیری

و روحم در فضای باز

سراسیمه شدم هر شب

قرینم در فلک پرواز

بناز ای دل

بزن بر ساز دلتنگی

برقصِ ای جسم بی سر در تن الفاظ

بخواب ای راز

خدا حافظ نگفتم عشق بی آغاز

سلام دلبری بگذشته جانم باز

اثر مانده نگاری بر جبین تاز

سکوتم جشن بی آواز

جاسم ثعلبی (حسّانی) 04/09/1392

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید