بوی آزادی

 

بوی آزادی

 

جهان ما به زندانی سپرده قـــــــــــوم افکارش

 

نفسها بسته از رعبش وترس از قهر کردارش

 

 

 

همه جا آسمان ابری واز نورش تبی باریـد

 

شقایق ها درون باغ هر لـــحظه در آزارش

 

 

 

دعای صبحدم در ناب بیداری زده شوره

 

جهان در انتظار یارو مهماندار سردارش

 

 

 

بیامد دلبری خندان سپر کــــــــرده در آزادی

 

درون کلبه اش یک بخش درمان زار بیمارش

 

 

 

صدای غرش طوفان و فریاد انا الـــــــحق را

 

تو سینه های پر درد تپش در کار غمخواراش

 

 

 

پیام آشنا در دل به زودی دروطن پیچید

 

با عطر صفای گل و با افکار بو دارش

 

 

 

نه زندانی نه تبعید و نبسته غــرش طوفان

 

 مبلغ در وطن جوشاند صدای یار مختارش

 

 

 

همه جای وطن خونین زمین لاله ها روییده

 

همه جان باخته ی ساواک و رگبار برشدارش

 

 

 

به مشت آهنین کوبید  این مرد دلاور را

 

سران فتنه در هر جا با پیکار پر بارش

 

 

 

خیابان رنگ مالیده جسد های به خون غلطان

 

همه جا بوی آزادی شادی وار  آمارش

 

 

 

مرد و زن زنجیره گشته جمع و قوم و آشنا

 

در تمام شهرو ده لشکر نفر دیــــوار ش

 

 

 

ناگهان با عزم جوشان و خدای یاوران

 

صنم زور نشسته خفته در بردارش

 

 

 

یاد دارم آن زمان یک قهرمان در سنگــرم

 

در انقلاب وجنگ را  پیچیددر اخبارش

 

 

 

صد تشکر از شهیدان و عزیزان وطن

 

از  خمینی تا علی یار گهر  دلدارش

 

 

 

جاسم ثعلبی  25/10/1390

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید