سرود همگانی

سرود همگانی

درود  ، درود ،  درود ، نو نهـالان قیام

سلام ، سلام ، سلام ، ای دلیران سلام

راهتان آشکار ، نظمتان ماندگــــار

شهرتان چون بهار ، حسن این پیام

***

بخوان ، بخوان ،  بخوان ، یک سرودِ آشـنا

بمان در جهان دیده بان ، بوی صد مقام

محرمِ راز تو ، در دلم ساز تــو

می کشم ناز تو ، ختمِ این کلام

***

طلوع ظفر در دیار می دهد نوید

فروزد چراغِ آسمان به نــــام

هموطن رزم تو ، همسفر نظم تــو

جان به کف یزمِ تو ، خستگی تمام

***

فغان در کلاس شور و شوق آفرید

به یادِ معلم چنان بــــی صدام

قلبِ من جای تو ، فکرِ من پای تو

روحِ من نای تو ، یاورِ امــــام

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 07/07/1392

www.shereno.ir/17130

www.sherenab.ir       

www.jasemsalabi.blogfa.com

 

/ 0 نظر / 4 بازدید