من بریدم ، دل کشیدم

 

پا شو از خواب مذّلت ، دلمُ دیوونه کــردی

تویِ بسترِ فریبت ، واقعاً تو خیلی سردی

***

چرا می لرزی ازترست ، چرا موهاتُ نبســــتی

تا کجا حجب و حیا رو، تو غرورِ دل شکستی

***

با همین سکوتِ تنهات ، کشیدی طــــــــــنابِ دارم

جسم من سر به هوا رفت ، در فضا چرخیده بارم

***

مگه تو آدم ندیدی ، یا یه عشقی در ســــرت بود

یا سر کوچه ی قلبت ، پر از درد و آتش و دود

***

دل کشیدم ، من بریدم ، دیگه فریادی نمـونده

دورِ ذوقِ خاطراتت ، دلم عکساتُ سوزونده

***

نه تو خواب و نه بیداری ، دلِ من پیشت نمیــاد

کنسلش کن اون بلیطت ، تو نیا پیشم نمیخواد

***

با تو قهرم تا همیشه ، فرصتِ طلایی رفـته

باختی در بازیِ دل ، باز گشتم خیلی سخته

***

تو بمون قطره ی بارون ، در سقوطِ آبشـــارت

ذوب میشی در طبیعت ، مُردی در فصلِ بهارت

***

جاسم ثعلبی ( حسّانی) 14/08/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید