وصف( تقدیمی از سمیه سجودی به جاسم ثعلبی)

عاشقانه من تو را این گونه مشقت می کنم

تو نمی دانی و من هر لحظه مدحت می کنم

شعله ی عشق تو می ریزد به داغ چشم من

تو نمی دانی و من این گونه نقشت می کنم

بوی این خونم چکیده ، از سر زلفان من

این چنین با رفتنت من مدح و اشکت می کنم

عشق را تا پای مسلخ برده اند از راه دور

آه دل را من برایت سرخ تر حک می کنم

در میان خواب شبهایم ،  چراغ غم شدی

یک تبسم کردی و گفتی که ترکت می کنم

از همان شب تا به این افسانه من صدها هزار

ضربه دیدم باز هم  ، این گونه وصفت می کنم

 

سروده استاد ترانه سمیه سجودی

اهدایی به جاسم ثعلبی    12/10/1390

/ 0 نظر / 4 بازدید