توبه

 

قلبمُ
خسته نکن ، با دلم بازی نکـــــن

فک نکن
عروسکم ، تو غمم شادی نکن

***

اومده
فصلِ بهار ، سبز گشته لاله زار

پر زدن
پروانه ها، برزن و کوی ودیار

***

بیا توبه
سر کنیم ، گل و گلدون تر کنیم

در کنارِ
باغِ دل ، خاک اون رو زر کنیم

***

بیا
بنشین در آغوش ، گذشته ها فراموش

تو محفلِ
زندگی ، جام خوشی رو بنــوش

***

بیا دلبر
کنارم ، رو ترکِ خوش ســوارم

تو سبزه
زارِ عشقم ، تو دشتت گل بکارم

***

دلم اسمت
شنیده ، محبّت رو ندیـــده

سپاس از
شکل ماهت ، خدایت آفریده

***

دلم محتاجِ دیدار ، شدی در دل پدیـــدار

الهی
سایه اش هست ، قدومش دیدم انگار

***

قهری و
نازی نکن ، دلمُ راضی نکــن

تو دردِ
سر نوشتت ، دلتُ قاضی نکن

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 30/12/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید