بوی بهمن

 

 

بوی خوش در وطنم چون گل ریحان آمد

بلبلان کوچ کنان با عدل و میزان آمد

 

بچه ها   با آه  فریاد  آمدن  بهمن  درود

شاخ گل در دست دارند چونکه هر سال آمد

 

آمدی بهمن  صفا  شد   دشت  وکوهستان  ما

کفر   و  دژخیمان  فنا  شد  نور  ایمان آمد

 

باز گشتی لیکن  از رهبر  نپرسیدی  کجاست

روح     الله  کرسیش  مشبوح  جانان  آمد

 

شاد  باشید  دوستان  همرزم  من  تبریک   گو

لب چو گل در گلستان باز و  خوشیها  آمد

 

همکلاسان     دانش   آموزان    امید    امام

جای رهبر خالی است  بوی  جماران  آمد

 

اهواز   ما با   شور  و  شوق عاجزم در  توصیف  آن

در  تمام  صحنه ها  یاد  از  شهیدان  آمد

 

ای شهید  این  افتخا ر از    سید السادات   رسید

چونکه در میدان  تنها  بوی  کارزار  آمد

 

شاد باشید تا در این روز لحظه ها بگذشت   زود

کی  تامل  کرد  تا  محبوب  جانان    آمد

 

دست را محکم بگیر الله  و  اکبر  را  بگو

بار دیگر  چون  قبیل  یار  ضعیفان  آمد

 

جاسم ثعلبی   22/11/1386

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید