جزیره

جزیره

با نگاهت زنده میشم ، وقتی یادِ تو می افتـم

تو برام یه رازِ عشقی ، به کسی دردت نگفتم

***

شبا تا سحر میشینم ، خسته ام از زندگانی

رفتی و همیشه رفتی ، ندارم از تو نشانـی

***

ای ستاره ی وجودم ، کجا ی جهان بگـردم

یخ زده راهِ وصالت ، تو فضایت خیلی سردم

***

می مونم به انتظارت ، زود بیا قلبم تو دستـم

همیشه سرِ قرارم ، می دونی عاشقت هستم

***

هر که می گیره سراغت ، دلِ من آروم نمیشــه

چی میگم! تنهایی رفته؟ ، بر نمی گرده همیشه؟

***

ای آفتابِ لبِ دریا ، چه تماشایی غروبــت

تو یه رودِ بد مسیری ، رو دلم مونده رسوبت

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 08/04/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید