شهرِ شعرم

 

درد و آزارم تو هستی  خیلی تو خود خواهی

عهد وپیمانت شکستی  موندی در بیراهــی

چه کنم آشفته قلبم  می نوازم طبلِ عشـق

دلمُ آتیش زدی  با این همه گمراهــــــــــی

***

بوسه ها با لبِ تشنه دیدی تقدیمت شــده

از غرورش دل گذشته دیدی تسلیمت شده

مثلِ ماه در آسمون دور زده دنیای کــــــــور

در فضای عاشقونه دیدی تعظیمت شــــده

***

تو بگو من چه کنم راهِ سفــــــــــــر
درو و دراز

آخه این دلِ شکسته خسته شد با اون بساز

شب و روزش ناله کرده غرقِ تو اشکِ چشات

مونده در ظلمتِ عشقت تو یکی بر اون نتــاز

***

از غزل تا به ترانه شهرِ شعرم ناپدیــــــــــــــد

تو شعاعِ دیدهایت تابشِ زلفت ندیــــــــــــــــد

خسته شد دفتر و دستم از سرودن های غم

غربت و تنهاییم رو دلم و پر خون کشیــــــــد

***

سوختی سنگِ کویرم رو زمینِ بی علـــــــف

این همه عشق و محبت در دیارت شد تلف

باختم با سوزِ ترست انتظارش
داشتـــــــــم

رفتی و قلبم شکستی تو نبودی بی طرف

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 20/01/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید