ابوذیات / دو بیتی

 

انتظرتک ما عجز جدمی ولا مال ( ما مل)

او مثل طیر ابمطر طایر ولا مال ( و لا مال)

غیرک ما احب دنیا و الا مال ( مال)

احب نگعد سوه او طز بالدنیه

معنی:

دلم در انتظارت مانده بی هوش

شبیه مرغ در دامی فراموش

بدون تو جهان ثروت چه سود است

پسندیده دلم ماندن در آغوش

***

الدهر ما یرحم ابحالی و مرنی ( مرمرنی)

او علی ترک المحب ضکنی و مرنی ( امرنی)

یخوی اتدهورت زرنی و مرنی ( مر علی)

اذا متمر اخط اسمک بدیه

معنی:

زمان کاخ ستم در دل بنا کرد

نمای عشق در قلبم فنا کرد

کمک خواهی نمودم قوم و خویشان

برادر مانده آخر هم جفا کرد

***

محبتک یا گمر گلبی بدلهه ( بادی بها)

ذهب طرواک و اعیونی بدلهه (بدل لها)

اذا دارک صخر تمطر بدلهه (بدلهه)

جسمی افیای الک نام ابهنیه

معنی:

مرور عشق ماهم کرده آغاز

بدل در زیور و جان می زند ساز

اگر دنیا ببارد سنگ و آتش

دلم پایه زده نت های آواز

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 07/11/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید