نسیم صبح

 

به دنیا آمدم گویا ، شب و روزم بد احوالـــــــــم

از اون روز ازل سردم ، همش سر زنده می نالم

***

کجایی ای نسیم صبح ، کمی در کوی ما بنشیـــــن

خدا خسته شدم از درد ، تو این دنیای سر سنگین

***

چشام مثل یه رود شور ، چو دریا موج باریــده

کمر خم کردم از غصّه ، یه کوهی بر دلم چیده

***

چرا خوشحالی مادر جون ، دلم می خنده از نازت

بگو! آینده هام تاریک ، بخوان  لا لا تو   آوازت

***

مبارک باد درد و غم ، مبارک باد دلــــــشوری

جهان نالیده از آهم ، و هر آهم یه شب کوری

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 02/01/1393

/ 0 نظر / 3 بازدید