صدای رود

 

مثل دیوونه حکایت می کنـی

 از جدایی هات شکایت می کنی

با غریبه فاش کردی غصّه هات

از دلِ زخمت حمایت می کنی

***

می دونم عذاب وجدان می گیری

می دونم تو قاب عکست اسیری

آخه این همون صدای آشناست

غرق اشک سیل چشمات می میری

***

هر چه می پرسم دلت سنگِ هنوز

تو خوشی هام با حسودی هات نسوز

آخه من فرزند پاک این دیار

پارگی های دلم بی غم بدوز

***

می دونم گم گشتی در جام شراب

می دونم دریای عشقت چون سراب

وعده هات آژیر بی وفایی زد

بسه دیگه روی محرابم نخواب

***

من شنیدم مهربون صدای رود

سوختم با آه عشقت خیلی زود

همه جا پوشیده شد خاکسترم

تار شد روح و روانم کس نبود

***

می دونم تنهایی حق عاشقان

می دونم وفا نبود در این جهان

با صداقت کاشتم باغِ صفا

غم ، خیانت، چیده ام از دلبران

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/11/1392

 

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید