نامهربون

 

ولم کن آرزو دارم / بمیرم با دلِ پـــــاکم

نمی خوام ردِ پای تو / نیا هر گز سر خاکم

***

تو بودی قاتل قلبم / نگاهت رنج و بیمــــــاری

شکستی عهد و پیمانت / همش با عشقِ سرکاری

***

برو دیوار دل سنگِ / نمی ریزه به ایــــن زودی

دلم هر گز مقصر نیس / خودت نا مهربون بودی

***

شبا با ریزش بارون / شبح یادت نمی آیــــد

تو باغ جنب پیروزی / گذر کن اون دلم شاید

***

دلم محتاج دیدارت / ولی شور آبــی ای دریا

صفا در ساحلت تشنه / دل و مهمون نکن حالا

***

خدا حافظ منم میرم / تو خونت عشقِ حسانی

تو ساحل زینتِ دنیام / سفیدم مثل مرجانی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 06/02/1393

 

/ 0 نظر / 3 بازدید