خطوط قرمز

 

خنده ام می گیرد

از پرش  دولفین ها در آب

مثل سرازیری انسان  برروی برف ها

چیزی ثابت نمیشه

مگر کینه و حسد واشتهار

در ملک خدا جدل انداختند قاصبان

بهتر است

مثل خرچنگ  به واقعیت  بنگریم

چپ  و راست  در حرکت است

به اندازه جسمش

جا اشغال می کند

پس نه پرش

و نه چپاول

صراط سعادت  روح نیستند

راه نجات

در  چشم  خدا می بینم

بینش عقلا چون سراب

در کتب آسمانی

سایه زده

زیرا

دنیا به سمت استثمار و استعمار پایه کوبیده است

و هر دو خط قرمز ستمدیدگان روزگارند

این است رمز اجتهاد

جاسم ثعلبی (حسّانی) 17/10/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید