لاله های این دیا ر

                     

ای  لاله   های  میهنم ای خاک پاک این دیا ر

 

هرجا  صبا  آرد ندا  چابک سواران بی قرار

 

موج   شکن  شیر دلان ای شاهدان راه حق

 

راه شهادت  جان بکف تابان در گرد و غبار

 

اسلام و میهن در خطر آماده باش ای یاورم

 

شمشیر   بازو  ساخته آن شاهدان هر مزار

 

مشت زنان مستضعفان ناقوس مرگ دشمنان

 

ای  یاوران   راه  حق ای  علمداران  سوار

 

دشمن  زبون  خار شده   از پا به آوار شده

 

زار   شده     نالان  و    گریان  و   فرار

حکم    به  اعدام   شده   از رادمردان دلیر

 

آب شده محو   شده  هم  میهنم  روز بهار

 

گلهای باغ و  دشت ما آوای  بلبل  خوانده

 

موج   شکن دریای ما پر میزند مرغ غنار

 

بوی  سپند در همه جا آوای جنگلهای ما

 

سر به فلک اشجار ما چون دیدبان بی ستار

 

ای قاصدک  در آسمان این  حارصان  ابرها

 

تیز روان گشت زنان سوت کنانٍ لاله  زار

 

هر  جا بود لاله دمد در دشت و کوه  های  وطن

 

این لاله زار جان داده است روحش برای این دیار

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید