لب تشنگان کربلا (تسلیم حر بن یزید الریاحی و شهادت او و یارانش)

لب تشنگان کربلا(تسلیم و شهادت حر بن یزید الریاحی)

وقتی مسلم را به دار آویختند

کوفیان از صحنه ها بگریختند

 

شهر کوفه مات در تاریکی شد

سر در قصر یزید طوفانی شد

 

بعضی ترسیده و بعضی انتقام

آتشی زد دور هر کافر پیام

 

کاروان ابن علی وقتی رسید

ترس و وحشت در دل حاکم نهید

ناگهان از دور بخت حر رسید

تشنگان کاروان را چون بدید

 

با ملک بنشست و زیبایی شنید

از حسین ابن علی جنت خرید

 

در سپاه حق خدا داده نصیب

دور شد از مکر حیله و پلید

 

گفت ای سید گذر کن از عقاب

توبه کردم با سپاهم از شراب

 

آمدم رخصت بگیرم گر دهید

تا بگوبم جیش ملعون یزید

 

اسم خود را نام برد و حمله کرد

با زبان عاشقی صد ناله کرد

 

هم سواره هم پیاده هم نظام

حمله کردند سوی حر با یک کلام

 

تکه پاره گشت جسم این امین

خون و گوشتش نور زد قلب زمین

 

شاهدی دیگر از این ظلم یزید

ناقدی دیگر از این حکم پلید

 

جان به لب دارد چو آمد سرورم

گفت ای سید همین جان داورم

 

کاش صد جان داشتم تا صد شکار

این همه دشمن بتازم در سوار

 

لیک روح از جسم پاکش در کشید

با نگاهش یکدم از دنیا برید

 

دفن کردند جسدش در آن مکان

خواندم آن حرف و نگارش یک زمان

 

شهادت شهدای امامت و ولایت و وطن تسلیت باد

با تشکر از همه دوستان که این حقیر را شرمنده کردند و در ضیافت کلبه اشعارم بودند.

جاسم ثعلبی   02/09/1390

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید