گریه های نصف شب


 

انگاری
آب شدی رفتی زمیـــن

برگ
خاطرات تو بسته شــــده

روی قله
ی بلندِ بی کســــــی

ساکتم و
انتظارخسته شـــده

***

رفتی و
دلم واست تنگ نشـــد

علتش
شکستی اون عهد و وفـا

چند روزی
کنج خونه یادتـــم

نمی دونم
واسه چی شدی جدا

***

کم کم
اسم تو داره یادم میـره

با غم و
شادی تو همبازیــــم

دست
بردار از دلم ای بی خدا

با همین
سکوتِ تو من راضیم

***

دیگه
گریه نصفِ شب بی فایده

جلدِ
خاطراتمان کنده شـــــده

چشم به
آسمونِ نو فصلِ جدید

عشق و
فریادِ دلت زنده شـده

***

باورم
نشد دلت مانده ســــفر

خیلی
سخته زود رفتی از سرم

تو غروبِ
غصه هام ابری شدی

جا نداری
حتی توی دفتــرم

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 08/01/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید