مرغِ عشق

مرغِ عشق

یادته روزی که تو دریا بودیــــم

سوارِ زورقِ بادی روی مـــــوج

دستمُ گرفتی ترست از نهنگ

پای تو می لرزه هنگامِ خروج

***

یادته رو ساحلِ شنای ســـــــرد

می پریدی مثل خرچنگِ عجــول

خیلی زیبا می درخشی مثل نور

ماهتابی در سیاهی ای خجــول

***

یادته تو سفره مون نون و پنیر

مزه ی عشقُ کنارت چشیدم

زیرِ سایه ی درختِ زندگی

شکلِ زیبای رُخت رو کشیدم

***

یادته می خندی مثلِ مرغِ عشق

روی شاخه ی دلم پر می زنی

خاطراتِ این سفر چنگِ غروب

که تو با زلف و نگات دل می کنی

***

یادته تو آبِ صـــافِ دلِ رود

رفتی و به ماهی ها سری زدی

من تماشا کردم اون پرتابِ تو

منُ با خودت ببر خیلی بدی

***

یادته خسته و همچون جغدِ پیر

روی بامِ سرنوشتم گریه کرد

یادته بهت نگفتم خیلی زود

گفتی پس میرم و دنبالم نگرد

***

دستِ مردانـــــه دادم به اون خدا

کلبه ی عروسی کردم جمع و جور

بعد از این سختی و قیدِ خستگی

باز گفتی برو حرفت طعمِ زور

***

آخه تو مگه دلت پاره شده

تمامِ خاطراتم شـــدن رها

می ریزن بهانه هات از آسمون

بی مروّت بی خبر نگو جـــدا

***

یادته خوابیدی روی پای من

یه ترانه واسه تو خوانده بودم

منتظر موندم تا تو بیدار بشی

زیرِ گرمای شدید مونده بودم

***

یادته بیماری و رو تختِ مــــــرگ

شب وروزم می دویدم پا به پـــات

وقتی سر زنده شدی جنگ و ستیز

پس کو اون عاشقی و مهر و نگات

***

جاسم ثعلبی (حسّانی ) 20/03/1392

/ 0 نظر / 14 بازدید