عشق دلم تو دریا

 

عشق
دلم تو دریا ، شاد و غمم تو دریــا

نبودنت
یه لحظه ای ، جان به لبم خدایا

***

می
گردم بی نشونـــه ، می خوامت عاشقونــــه

مثل یه
ماه در آسمون ، پیر و جوون می دونه

***

تو
یارِ نازنینی ، بهشتی در زمینـــــــی

اگه
یروز نبینمت ، مرگِ دلم می بینی

***

عزیز
دلم تو دریا ، یار خوشگلم تودریا

نبودنت
یه لحظه ای ، جان به لبم خدایا

***

با دردِ تو می سازم ، با مهرِ تو می نــــازم

با تو
یکی شدم ولی ، بی عشق تو می بازم

***

خدایِ
ما می بینـــــه ، دنیای ما همینـــــــــه

بی من
اگر سفر بری ، اشک تو چشم کمینه

***

عشق
دلم تو دریا ، شاد و غمم تو دریا

نبودنت
یه لحظه ای ، جان به لبم خدایا

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 16/10/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید