پیرهن یوسف

 

وقتی می آیم

عاشقانه

خارهای گلت را بشکن

بوی نژاد پرستی

بر پیرهن یوسف صدیق

از نیش زهر آگین بی نام

به لکه خونی از بی گناهی

آغشته است

تکرار این حادثه

وحشتناک و واگیر

جاسم ثعلبی (حسّانی) 22/10/1392

/ 0 نظر / 2 بازدید