عرس - عروسی (فارسی و عربی)

 

عذبت الگلب والروح و افراگک یسلینــــــی

عرس عندی اذا جفّیت او دم عینک یحنینی

***

ما اریدک تجی کل یوم تدک و الجرس اذّانی

نار انت او شویت الروح گلبی ابضیمه بچانی

***

السانی گطعیته اوتار ترید اعدامی کل لیله

ما عندک عداله اویای حبک هذا تحلیــــله

***

قول اشما ترید اتقول ابظهری اثر ضرباتک

ما عندک رحم ویای کذب متمنی ضحکاتک

***

انت امکیف او فرحان و آنه السوط ذابحنی

ساهر بالعشق و اتجول و ابسیفک تحاربنی

***

کلنه یا دهر اخوان ابونا و امنه هالطینه

و التقوی حساب الروح و القرآن حامینه

***

معنی:

با این حرفای تلخ تو چشام بد جوری خوشحالن

شب و رورم عروسی بود یه لحظه هم نمی نالن

***

نزن زنگ دلم هر روز صدات در خونه می خونه

تو طبعت آتشی پر درد نگو قلبم نمی دونه

***

زبونم بسته چوب دار اگر لرزیده می میرم

عدالت در جهانت کور از این دلواپسی سیرم

***

بگو هر چه دلت می خواد دهانم بسته شلاقت

دلت بی رحمه با گل ها نمی مونم تو این باغت

***

تو خاطر خواه شادابی و من در بند زنجیرت

زبانت می سراید عشق  تنم پوشیده نخجیرت

***

همه از آدم و حوا همه فرزنده آیینیـــــم

به جز تقوای انسانی تفاوت ها نمی بینیم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 18/12/1392

 

/ 0 نظر / 3 بازدید