فرودگاهِ دلم

فرودگاهِ دلم
برگه ی عشقت نسوزان
در کنارِ جسد مرده
شاید خون در رگهایش زنده شود
و حیاتی دوباره
آغاز نماید
در بعدِ زمان
این قلبِ فرسوده
پایان هر ظلمتی
نوری آشکار
و کلیدش شکیبایی
و رمزش بخشش
پس
در فرودگاه ِ دلم منتظرتم
جاسم ثعلبی (حسّانی) 24/05/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید