کشتی دل شکسته ها


 

نفهمیدم
بی وفایی ، یا دلت غریبه گــــــردید

کاشتی
دلم به حرفت ، تو سفر یاری پسندید

***

لحظه
ها دنبالِ فرصت ، دلامون می گرده با هم

وقتی
گم شدی کنارم ، دل بریدم از تو کم کم

***

من که
تقصیری ندارم ، تو خودت رفتی زیارت

نگفتی
کی بر می گردی، عکسِ من بوده بــارت

***

ناگهان
خبر رسیده ، که تو عقدِ جشن شادی

منتظر
بودم پیامت ، چرا تصویرم نـــــدادی

***

تو جدا
شدی و دل رو ، پای خاطراتِ بد بود

سال ها
در انتظارت ،شایدی برگشتنت بـود

***

همه جا
بارونِ نم نم ، روی گل ها آب پاشیـــــــد

رسیده
سیلش به قلبم ، قهر و غم بر دلم جوشید

***

قطع شد
راهِ وصالت ، دلم مایوس تو گشــــــــته

رفته
بودم در مزارت ، بای رو عکسش نوشته

***

جامه ی
سیاه پوشیدی ، دلِ تو عزا ندیــــــــده

حق
داری اشکی بریزی ، رفتنش قلبت بریده

***

با
ناله هایت باز گشتی ، توی گهواره پریشــــــان

زیرِ
اون عبای دردت ، چشم کج کردی به دلبان

***

لب به
لبخندی سپردم ، از کنارت عاشقانه

می
دونم دلت شکسته ، تو شکستی بی بهانه

***

درس
خواندی در کلاسِ ، عاشقی با روزگارت

دل به
تنهایی رها شد ، توی باغِ گل بهـــــــارت

***

آمدی
برام بگویی ، غصّه ی عشق و جدایــــــــــــی

کشف
کردی یک مصیبت ، مجری طرحش خدایی

***

چه کنم
دلم گرفته ، از اون حرفایِ قدیمــــــــی

تو
اضافه کردی دردش، ای خدا خودت رحیمی

***

باشه
دل شکستی جونم ، تو بمون همرازِ فردام

توی
دیگِ سرنوشتم ، در دلم جوشــیده دردام

***

قصدِ بازگشتت
همینه ، توی آتیشم یه دودی

بمونی
یا دور میشی ، برا قلبِ من چه سودی

***

چه کنم
دلم بزرگه ، اشک می ریزم به هر غم

باغِ دنیایم بهشته ، مسکنم گلهایِ شبنــــــــــــم

***

کاش می
سازم یه کشتی ، با جهاز و تخت و بارش

واسه
دل های شکسته ، می کشیدم در ســــوارش

***

جاسما
مهرت همینه ، دل تو یه آشیانــه

گلِ
ثعلب خوانده قلبت ، نامِ حسّانی بهانه

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 10/10/1391

/ 0 نظر / 3 بازدید