زلزله یک

زلزله ای بسی عظیم

در جهان خوابیده در ستم

بر روی کاخ استبداد

و تکان دهنده ی ستون قصرها

و خورشیدی در آسمان پر ستاره

تابیده از دیار آشنایی

کوچیده در مزارها

سالهای سال

تابشی مهر گونه بر دلهای پاک

بر همه ی گلها و سبد ها

به امید درخشش تابناک

تا باغ و بستان دشت های سبز

و نور افشانی قلب ها

خیمه زدند در دیار لاله زاران

چه خوب تابیده در دیار

از شهری به دیاری

واز موطنی به موطن دیگر

واز سنگری به میدان جنگ سرد

پرنده ی عشق پر زده

از دلهای انقلابی

دلهای جان فروخته

و جان باخته ی بازار گرم گلوله ها

و جسم متلاشی در برابر تانک ها

با مشت های گره کرده

به سوی مرکب مرگ

و زیبایی کلام خدا 

و آهنگی در سمت دیگر نواخته

و گلی که هدیه داده شده

به جلاد طناب دار گرفته

و پای  چوبه ی دار .

 

جاسم ثعلبی   10/10/1390

 

/ 0 نظر / 2 بازدید