نحن بانتظارک ........(ما منتظرتیم....) تقدیمی

ختمت اسرار گلبک یا عزیز الروح

او قریت افکار من کثر الشجر بل بر

تعلمت المحبه و الوفاء لتــــــروح

یم عتبت اشعارک گاعد اتنــــــــطر

ما ادری السبب شنهی یخی و اتنوح

تعوف اخوانک او بستانک امعــــــطر

من اهواز اقدملک شکر مطــــــروح

الحد شیراز اتعناک و اتبخـــــــــــتر

مو رسم الاخوه اتعوفنه بل صـــوح

ننتظرک تدگ باب الفخر بــــل حر

اگلوب امکشفه تتفاده الک بل روح

جاوبنه ابصدگ یا خوی مو بل شـــــر

تعال او بیت صدقانک عطر و ایفوح

طریق الخوه افتحه بابه امسکــــــر

 

معنی:

 

چرا حرف نهایی گفته ای جانـــــــــــا

ازت صدها ترانه جستجو کـــــــردم

بدان عشق و محبت در وفا داری

از کلبه ی شعرت دل به رو کردم

به تنهایی پیام هجر قلــــــــــب را

مرا با دوستان مستان شو کــــــردم

از اهوازم به صدها شکر تقدیمـت

تا شیراز عشقم روبه رو کـــــــــردم

در رسم شاعری هرگز جدایی نیست

در بان کلامی نطق وجو کــــــــــردم

دلان بازنده ی مهرت شدند ای یار

جوابی آشنا جویای تو کـــــــــــــردم

بیا در کلبه ی دوستان چشم انـــداز

در کلبه ی چرا بسته و نو کــــــردم

 

تقدیم به دوست خوبم  جناب آقای غلامعلی بهروزی عزیز

و دعوت از ایشان به حضور در جمع دوستان

جاسم ثعلبی 18/11/1390

 

/ 0 نظر / 2 بازدید