خاطره

کاشتم نهال عشق در سرزمین روزگار

سالهای سال به انتظار

با اشک چشمها آبیاری

و با صبر و شکیبایی و بیداری

انتظار خاطره ای شیرین

از رویش سایه ی ماه در کمین

از پیرایش یار در زهن خسته

و جوشش دهر در غربت غروب

و جنون خفتگان در دیار سوخته

نهال آشنایی نبوغی زد

و زیور جمال عشق را بر دوش

همان درخت تنهایی

که ریشه زده در آمال های دور ودرازم

چه حسی دردناک از نهال عشق

که درختی را نوبنیاد کرده است

و نامش درخت آرزوهاست

 

جاسم ثعلبی  تهران 2/10/1390

/ 0 نظر / 3 بازدید