اخم نکن

اخم نکن
اخم نکن ای روح
قلبم در رنگین کمان
تومار عشق را آتش زده
چادرت را جمع کن
برگرد به دیار نیستی
تو نباشی من آرامم
بین آسمان و زمین
مثل ابر
چتر قصه هایت
بر سایه ی درختان پیر
باز شده می بینم
نخند
گریه کن
صندوق تابوتت محو شده در گورستان
دلگیر نشو
اینجا همه چیز
در معرض فروش هست
به جز تبرئه
جاسم ثعلبی (حسّانی) 16/05/1392


/ 0 نظر / 2 بازدید