نانجیب

نانجیب

برایِ دیدنت ، چه شب نمایی کرده ام جــــامِ دل

تو هوای غروب ، تو بت نمایی خوانده ای گـامِ دل

می بینم چشم تو ، جادوگرِ ماهری دست کشیش

دلمُ نلرزون ، به تلخی برده بوسه هات شـامِ دل

***

می مونی غریب ، دستِ نانجیب

ترسم از زمان ، از مکر و فریـب

***

عاشقانه نبود ، هوارِ دردت ناگهانی شــــــده

درِ غم ها گشود ، دمارِ قهرت هر مکانی شـده

ساحلِ درونم ، آغشته کرده آبِ دریای شــور

بخششِ نگاهم  ، برگِ عبورت یه زمانی شده

***

دل مونده اسیر ، در سوز وکویـر

می گفتم بیا ، می گفتی بمـیر

***

نصفِ شب پریدم ، از خوابِ وحشت آمدم پیشِ تــــو

بی سلام و درود ، دستم بریده بی خبر نیشِ تــــــو

مونده ام پریشون ، حاصلِ دردم بسته شد با سکوت

قلبمُ شکستی ، با خاطراتِ خوب وبد کیش تــــو

***

بی خانه شدی ، بیگانه شدی

بی وفا نخند ، دیوانه شــدی

***

دست گل رو بگیر ، همرنگِ چشمات مهربون و قشنگ

زحمتش کشیدم ، تو بسته بندی چیده ام در سه رنگ

فکر شادابیت ، در این خیالِ خواب رفته تــــــو روز

میرم از زندگیت ، شکسته با لم در فضایت ، نزنـــگ

***

گوشی رو شکستم ، زخممُ نبستـم

سفرم راهِ دور ، خونِ دل رو دستم

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 10/03/1392

 

/ 0 نظر / 2 بازدید