خواب

 

شبی  در خواب آمد سیل برفتم من  به   زیر موج

چه موجی سخت و گردابی بیاشامد گهی ان فوج

 

 

در این لحظه خطر در پیش دارم همچو مردار است

ولی  آن  رحمت  قدار  در  پیشم  شده  غار است

 

 

در ان خواب خزان دیدم که دشمن سخت  می تازد

ولی   با     زور   ایمانم      در   اینده   گهی     بازد

 

 

همان حالت شدم  بیدار به  اطرافم  نظر  کردم

ولی از حالت خوابی ندیدم  هیچ   چون  مستم

 

 

زهی از خود بگفتم    من بدین خواب از کجا امد

به  تعبیرش  شدم  مشغول  تا صبح  سپید  امد

 

 

گهی نالان گهی خندان می جویم   سراغش را

چه خواب وحشتی دیدم به تفسیرش جهانی را

 

 

سایه ای دیدم که درویشی بیامد در  در  کنار

بدو   گفتم  ای خبیر  بیداد  کردم   در     مزار

 

 

گفتمش   ای  پیر  دانا ای  مخبر  اسرار  من

غم  و  قصه  شد  نصیبم  ای  یاور  افکار  من

 

 

چه کنم با این جهانی  که  شده  جور  و   جفا

عشق  حق  تا کی  بجویم  یافتم  خوابی   رها

 

 

گفت  بیزاری نکن  ای  جاسم شیرین   زبان

شاد و  خندان  باش  یارا  هیچ  ماند در  جهان

 

 

گر خدایی  باشد     و تو  عابد   و  مخلوق    او

نیستی غیر از  عمل  تقوای  حق  ایمان  به او

 

 

 

تا  به  خود  اندیشه  کردم  یافتم    پنهان  شده

جستجو  کردم  بدیدم  پیر  من  بی  جان    شده

 

 

/ 0 نظر / 3 بازدید