خواب عاشق

 

زوقت خواب نالم همچو  خسرو

به شیرین دل سپرده در جوانی

 

چرا هجرت در این ایام   شادی

منم سرور    ولی  تو   ناتوانی

 

نشد عشق و محبت بی تو امروز

شدم درویشی کارم نوحه خوانی

 

عجب رسمی شده امروز و فردا

ولی در   قبل  مشکل  شادمانی

 

اگر در گور خوابم  گویمت  من

که با دست کفن  لرزم  جهانی

 

چنان سید بسی باشد ز مخلوق

چرا  دلدار        ببریده  ز  عامی

/ 0 نظر / 3 بازدید