دویست و هفت

 

 

چه شده
پریدی ، یه دفعه تویِ حرفام

چه خبر شنیدی ، از این دریای زیبـام

 

ساحلش
چه ساده با وفا شده

از نم
و غصه و غم جدا شده

بیا
بنشین رو شنا شبایِ سرد

یه
بهشت از خلقتِ خدا شده

***

این  دل و نلرزون ، با این صدایِ غمگین

مدّتی
شنیده ، ازت کلامِ شیــــــــــرین

 

بسه
دیگِ کلبه ی دلـــــــــم بازه

نگرانی
با دلت  نمی ســــــــــــازه

حیفِ
اون فکرایِ خواب آلودِ عشق

تویِ
لحظه هایِ دردت می نـــــازه

***

شاد و
شادمونم ، از عشق و آشنایــــی

شدی
ورد زبونم  ، ای فرشته ی خدایی

 

درد دل
نکن زیاد خسته شدی

تویِ
صندوق دلم بسته شــدی

آب
رودم جاریه راحت بنــوش

تو به
طعم و مزه وابسته شدی

***

جایِ
دوری نرو ، می ترسم از هر خطر

تو
نباشی دلم ، با تو میاد همســـــفر

 

من تمنّا
می کنم برگرد به خـــــونه

می
کارم دویست و هفت مانع نشونه

عدد
ذکر شده یه رمزِ ابجــــــــــد

با نام
و یاد دلت زیبا می خــــــونه

***

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 17/07/1391

 

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید