سر سختی


 

دونه
دونه قطره هات جوشید تو آوای مـــن

عاشقونه خندهات بوسیدِ اون زلفای مـــــن

خاطرات
شب همش یه لحظه واژگون شده

رفتی و
با رفتنت خاکی شده دنیای مــــن

***

نمیشه پیشم باشی تا آخرین لحظه ی مـــــرگ

نمیشه
سفر بمونه ساحلِ دریا وسنــــــــــــگ

چرا سر
سختی به دروازه ی عشقت سر کشید

نمیشه
شاد کنی با موندنت این دلِ تنـــــــگ

***

عاشقم
دیونتم باید تو پیشم بمونــــــی

تا سحر
مهمونتم تویِ خیالم زندونـــــی

کلبه ی
دلم تهی خالی از رنگِ غنچه ها

همیشه
تو باغِ دردم عاشقونه مهمونــی

***

نمی
ذارم دور شی از وطنـــــــــم

با
تمنا گوش کن حرفِ دلـــــــم

وقت
مردنم برو جایی دیگـــــــه

دوست
دارم عزیزم من چه کنـم

***

تو مثِ
زنبور عسل توی گلا می گردونـــــــی

با یه
آهِ ته دل جان و تنم می لرزونـــــــــــی

می مکی
شیره ی عشقم خشک می مونه گلـم

عسلش
در بسته های بازارت می چرخونـــی

***

عسلت
دادی گرون ، باده اش نوشیده جون

درد تو
چه داغِ داغ ، سوختی نوکِ زبــــون

***

جاسم
ثعلبی(حسّانی) 02/07/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید