یزله یا هوسه به زبان فارسی

یزله یا هوسه به زبان فارسی

دل و دلبندی ندیدم خوش گوار جنگ سرد

زخم خود درمان نکرده عاشقی با آه و درد

یزله اینگونه ندیدم دلبرم اینجا نگرد

تهران و مشهد می خونه

***

خسته ام از درد و ناله خسته ام از زندگی

پیش دوستان زار کردن بد شبیه بردگی

همه جا آتش گرفته همه جا در ماندگی

از آهم دلبر می سوزه

***

خواب ماندم لحظه ای را در جمال موی دوست

تابش گیسوی زلفش نقش زد بر رنگ پوست

می گشاید لب به خنده ماه تازه رنگ روست

او شاد و قلبم دیوانه

***

دلم در کنج دیوارش و تو شاد و سرافرازی

دلم لبریز عشقت شد چرا اینگونه می نازی

به دنبالت سفر کردم دلم می دونه لجبازی

از دنیا قلبت داغونه

***

جاسم ثعلبی (الحسانی) 02/10/1393

 

 

/ 0 نظر / 15 بازدید