ای خمینی

ای خمینی

رهبرم بر روح پاکت صد درود

مثل عشقت در دلم عشقی نبود

در جهان صدها دلاور دیده ام

خفته اند در خاک زرگرها چه سود

ای سفیر خنده ها در روز پاک

ای جمال رادمردان در وجود

ای تگرگ آسمان ای لوح پاک

 روزهجرت چشمه ها باریده دود

ماه بدر و روزه می تابد از آن

به تماشا می رود جریان رود

ای خمینی ای وزیر حکم حق

وقتی رفتی مرغ عشقم پر گشود

جاسم ثعلبی (حسّانی) 05/06/1393

 

25/08/2014

/ 0 نظر / 14 بازدید