ابروی چشات

تو که ابروی چشات

سایه بان دیدنه

آن دو تا رنگ لبات

 غنچه ی گل  منه

می دونی که عشق من توی دلت به می خونه

آن دو گیسوی سرت آهنگ دیدار می دونه

چه غمی کشیدم ز راه دوری

تو گل قشنگم واسم چو حوری

دل پریشان تو هر گز نخوابد

توی دریای غم تو شمع و نوری

زیر ابروی چشات

رنگ دریا می زنه

آن دوتا مهر و صفات

اشک سوزان منه

می دونی که درد تو من بارها حس کرده ام

می دونی که گرد تو پروانه ام پر کنده ام

تا کجا تو می دوی دنبالتم چو سایه ای

بارها من گفته ام از باغ تو گل  کنده ام

(روحی ما احچی ابزعل

بعد ما عندی امل

انتی تعبانه اوترکتینی وحید

ربی یشهدلی واخضر من جدید

روحی مااریدچ ولا اریدن العید

انتی شتلیتی الگلب بل انتظار

هل فخر عندچ تحفضین الحوار)

در دلت گلی نکارم

دیگه آرزویی ندارم

دل خسته ی  تو را تنها برید

از جدایی ها دلم رگ زد جدید

برو هر گز نمی خوام

برا عیدت نمیام

تو مرا کاشته ای در انتظار

تو مرا داشته ای بی افتخار

جاسم ثعلبی   10/10/1390

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید