گریه ی تیر نهایی(تقدیم به دختر گلم عسل ثعلبی)

قبل از دو سال خنده های روزهایم مرد

قبل از دو سال خوشی هایم را با خود برد

قبل ار دو سال شیرینی زندگیم را خورد

من مانده ام قرین نیستی

مثل باد شرجی

بی مسیر وبی جهت

هر باز جهتی دارد

با کوله بار خستگی هایم در حرکت

سالها درد و محنت

سالها آه و منت

کیسه ی صبرم فنا شد

و زنجیره ی عشقم بلا شد

همه جا گرد وغبار

در گردابی از غمبارها

و در تنهایی افکارها

در کلبه ی خموش نمامان

ناگاه صدای رعد وبرق اژده ها

و حضور در گریه ها

گریه ی وداع و خداحافظی

گریه ای همراه با اشک موزون

از ته دل در آمده

از دخترک نازنین

طعمه ی روزگار شده

با ناراحتی وصدا گرفتگی

بمان یک روز در کنار

راه دیدنش بسته

با نقاب ندامتگاه کوردلان

نمی شود اشکش را پاک

و گریه اش را بند

حصرتی است در دل مانده

از ملاحان دور افتاده

نمی شود آه را تحمل کرد

و نمی شود در پناه

بعد از این همه التماس

بعد از این همه خدمت

نای پدری فراموش

و کلبه ی روشنش خاموش

و صدای دیرینه اش پر خروش

می خواهد ستون کلبه ای شود

ای عزیز و جگر سوز

منتظرتم

از دیار آشناها

و دیده های خندان

قد بلند کن

دیر نیست درخت نخل اوازه می خواند

و سربلندی تا ابد

باش من بیدارم

تحمل کن آزارهای نامردمان

تحمل کن آن نیش خند نامهربان

تحمل کن تا ساقه زند در گلدان

راه دوری نمانده

و تاریخ روایتش را خوانده

وزمان طریقه اش را جسته

بخند با ستاره های آسمان

شاد باش با خورشید مهربان

انبار کن حصرت دل

در کیسه ی صبرت

در دیده ی مهرت

بابا هست تا تو هستی

به مرگ تسلیم نیست

او منتظر دیدارت

او شادمان آن لحظه های بی تنهایی

آغوشش باز

و دیده اش دراز

و انتقام خدایی آغاز

بر بی مهر دل خفتگان

و بیماران دل مردگان

اوست همیشه همیارت باد.

 

تقدیم به دختر گلم عسل ثعلبی

جاسم ثعلبی 2/10/1390 تهران

/ 0 نظر / 4 بازدید