وداع

 

شبی ارام و بی صدا

همه جایش سکوت

ارامشی عجیب

بر قلب ها دمید

ماه بی صدا نگاه

نور زیبایش بر من بخشید

تا بتوانم بنگرم

جغد زیبای بالای سرم

چه صدایی پخشید

سکوت گلستان را

با زیر و بم شکنده

پر زده از همه جا

دور شده از خزنده

با پروازش ز درخت

برگی جدا بگشته

در وقت خواب ما بود

بخواب و من نخفته

شب سیاه رنگش

بر زمین پهن کرده

نسیم باد نالان

چشم نوازش برده

سنگین شده خیالم

شبم تاریکی کرده

مرا از پا در اورد

ارامشی سپرده

خوابیده ام همان جا

در چادر شب خفته

/ 0 نظر / 3 بازدید