عشق ما عشقِ خدا


 

دلِ من
شهرِ وفا ، شهر عشق و قصه ها

شهرِ
شادابی گل ، همه جایش با صفــا

***

غروباش
خیلی قشنگِ ، ساحلش چه رنگارنگِ

موجِ
دریایش عجیبه ، با غمِ دلت می جنگــــه

***

بیا
بشکن بزنیم ، غم دنیا ول کنیـــم

تویِ
قایقِ سفر ، دو دل و دو دلبریم

***

عشقِ ما
عشقِ خدا ، عشقِ نازِ غنچه هــــا

عشقِ
بیداریِ دل ، چه خوشحالم ای خدا

***

نم نم
آبش زلالِ ، سرخی لبش چو لالـــــــه

قامتش
یه سرو زیبا ، روی گونه اش یه خالِ

***

مثلِ
خورشید مهربونه ، عاشقُ ترانه خونـــــــــــــه

طلوعش
می چینه دردم ، خوشگل و شیرین زبونـــه

***

حسودی
کردم به یارم ، ماهِ تابیده کنارم

صدقه
دادم به شادی ، تا بمونه یادگارم

***

تو یه
عشقِ اولینی ، تو یه  دردِ آخرینــــــی

بی تو
دل غرقِ تو دریا ،  تو فرشته ی زمینی

***

جاسم
ثعلبی ( حسّانی) 31/07/1391

/ 0 نظر / 4 بازدید