ولگردی

ولگردی

شنیدم از اتاقِ تو ، صدای گریه می آیــــــد

از این بد سرنوشتِ دل ، گرفته قلبِ تو شاید

***

به این دستمالِ پر اشکت ، نشستی رو به دیواری

خدا پشت و پناهت هست ، دعا کن تو خدا داری

***

صدای هق هقِ دردت ، شکست اون شیشه ی قلبم

خودم غم دارم و تنهام ، نمی دونی که پـــر دردم

***

تو این صحنه ی غمگینت ، دلم تو تارِ شب مونـده

همین آهت ، همین فریاد ، یه سوزی تو دلم خونده

***

غریبی با دلِ خسته ، شدی قربونِ نامــــــردی

تو می نالی شبت تا صبح ، و اون در گشتُ ولگردی

***

تمنّا می کنم بس کن ، اگر یارت دلش سرده

دو رکعت در نمازِ شب ، دعا کن باز می گرده

***

جاسم ثعلبی (حسّانی ) 19/03/1392

/ 0 نظر / 4 بازدید