خیانت

خیانت
خدایا
نگذار خیانت
اشک هایم را بجوشاند
وصلم کن
به کانالی که
همیشه از آن تردد می کنم
و آسایشم در آن است
***
حس
برای دوست داشتن
حس هست
نمی دانم کجاست
ولی می دانم دردناک است
جاسم ثعلبی (حسّانی) 03/06/1392


/ 0 نظر / 2 بازدید