تخریبِ فکر

تخریبِ فکر
فتنه ها دردی غریب ،  کوله بارش فقر و شــر
قدرتش مکر و فریب ، مستمندش در بــه در
***
رنگ و روی  این کویر ، غصّه ها خوابیده شب
ساحلش دریا سراب، مژدگانش شتم و سـب
***
ای خدا باریده غم ، برف و باران و تگــــرگ
این جهان ظلم و ستم ، همه جا آشوب و جنگ
***
گفته اند دنیا تمام  ، یا عذابِ کردگــــــار
آدم آغشته به خون ، با طلوعِ این بهـــــار
***
شور و شوقِ عاشقی ، در دلستان ختنه شـد
توی هر قطعه ی باغ ، تاجِ گلها فتنه شـــد
***
می روم ازاین مسیر ، نفسم بند آمــــده
دلم آن شادی ندید ، درد و غم چـــادر زده
***
به جای جنگ و ستیز ،  دست بده صلح و صفا
قلبِ ما دیوارِ دین  ،  از صلیبی ها جــــدا
***
این همه تخریبِ فکر ، بی بها خفته تو مغـــز
سوره در تفسیرِ حکم ،  آیه اش پوشیـده درز
***
دور شو شیطانِ پست ، از فضای مومــــنان
همش از شرکِ  تو بود ،  مشکلاتِ این زمان
***
هیچ کس شکی نداشت ، از تبار مسلمــین
کعبه و عشقِ خدا ، زینتِ قرآن و دیــــن
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) 26/ 05/1392


/ 0 نظر / 2 بازدید