می میرم تو شهرِ غربت


 

جمع کردم
کوله بارم ، میرم از پیشت همیشـه

ارزشی نداره
موندن ، تیغِ دردت زد به ریشه

***

بارها گفتم
شنیدی ، جامِ دل ازت شکســــــته

قلبم و آتیش
زی تو ، از فریبت خیلی خسته

***

من میرم به
شهرِ غربت ، دیگه اینجا نمی مونــــم

نمی خوام
شهرت ببینم ، حرف زشتت سر زبونم

***

نگو رفته بر
می گرده ، نگو کم لطفی شنیده

تو نگو میشه
پشیمون ، نگو دلبندی خریده

***

دلم از ناله و زارت ، راهِ پر پیچ و خمـــــی رو

پا برهنه در
سفر رفت ، چشم بسته مبهمی رو

***

می میرم تو شهرِ غربت ، اینجا جایِ قلبِ من نیســت

نمی خوام
رویت ببینم ، آسمونم خیلی ابری است

***

بای بای برا
همیشه ، التماسِ بی دعایــــــــی

آخرش اواره
گشتم ، تویِ شهرِ غصه هایی

***

از دلت هیچی
نبردم ، سوختم با یادگـــــــاری

همره من حرف
دل هست ، یاد مونده افتخاری

***

وقتِ رفتنم
می دونی ، شعر و قصه هام می میرن

مثل عشقِ
سردِ قلبت ، توی قهرِ من اسیـــــرن

***

جاسم ثعلبی
(حسّانی) 23/10/1391

 

/ 0 نظر / 3 بازدید