باز باران


 

باز
باران با ترانه

با نم نم های فراوان

باز هم
شعر و نشانه

باز با
واژه ی زیبا

می
نوازد زیرکانه

رش رش صدای
نازت

حرفِ
آرامشی دارد می کشاند عاشقانه

باز می
آید چو چتری

ابرِ
عشق دلبرانه

زرگرِ
زیبا نگاری

این
طلا از آن خزانه شادمانه

چه فرح
بخش است و زیبا

سبزه
پوشیدی کرانه

ای
هلالِ آسمانی

نور
تابیدی به لانه

باز هم
سرمه ی چشمی

رنگ
کرده ماهرانه

باز ها
دارم زدریا

عشق می
بارد  به خانه

قلب تو
همچون نزولِ

ذره
هایِ شاه دانه

ای
خطیر باریده قلبت

بر
کویرم شاعرانه

باورم
شد حسِ دردت

توی
کوههایت و دشتت

با
زلالِ آب سردت

آفریدی
قصه ای را

در
درونم ثبت گشته

نصفِ
دیوانِ جهانه

جاسم
ثعلبی (حسّانی) 15/10/1391

/ 0 نظر / 2 بازدید