زلزله سه

از عتبات مقدسه به کویت

سفری است زمینی و خسته کننده

برای یک پیر جمارانی

زجر کشیده در روزگار و ساواکیان

سفر طولانی و پر پیچ و خم

در دیار های غربت

کاروان آهسته در راه است

می رود از نبض دلها دور

و از غرش دریاها و رودها

 و موج های انسانی

از درون و برون مرزها

شهر ها آتش گرفته

همچون آتش فشان ذوب شده

صدا های رگبارها

و شلیک گلوله ها

و دلها خیره به روح خدا

تبعیده شده ی مراد این ستمگرها

از سخنان تابناکش در میدان

و التهاب آتش زبانش در جمکران

ترس سر سپردگان

بر افراخته از زندان

و امام مصصم و استوار

به سوی قله ی پیکار

در سیر است برای نابودی اشرار.

 

جاسم ثعلبی   12/10/1390

 

/ 0 نظر / 3 بازدید