می دونم بی قراری

می دونم بی قراری

ای شمعِ شبم حوصله کـن باز

محبوب و گلِ زردش رسیـده

از گریه و زاری چه تو رو سود

خواب از چشمِ دلبندی پریده

***

غمخوار نشو از هجرِ دلبــــــر

حرفِ حسودان نکن تو بــــاور

گوش کن شمعکم نصیحتِ دل

صد ساله شده تو غم شنـــاور

***

می دونم بی قراری

نشستی تو خماری

آشفته نکــــن دل

همش ناله و زاری

***

خدا دردای قلبم رو رهـــــا کن

تو عشقُ عاشقی شکستـــه بالم

تو باغ دیده ها ای دل نظر کن

خدایا خسته ام تا کی بنالــم

***

ای شمع بسوز اون خاطراتــــم

رو قلبِ خودم درد آفریــــــده

افزون شده بار دل چه سنگین

بیمای و غم به غم رسیـــده

***

مایوس نشو از نمِ  بـــــــارون

رحمتِ خدا تو دستِ محـراب

در خلوت شب دستِ دعـــا بر

در فجر سحر ستاره شب تاب

***

می دونم بی قــــراری

توشبهای بهــــــاری

آشفته نکن قلـــــب

همش با درد و زاری

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 22/03/1392

 

/ 0 نظر / 10 بازدید