رقصِ قلم

 

دلم سیره از تمنّاهای تـــــــــو

بارشِ برفت رسیده قلــــبِ رود

العجب پوسیدی در غم تو چرا

مرحبا گفتی به آوای حســـود

***

این بلاها غصه ی شــــــــــــــادی دل

با خدا هستم چشیدم دردِ بخـــــــت

قدرتِ تو در قبالِ
قهـــــــــــــــــــــر او

ذره ای خاک است اندر سنگ سخت

***

گولِ دنیا را نخور ای مستمنـــــــــد

دست بردار از سرِ رنجیــــــــده ای

روح و جسمت نقش آن خالقِ مهر

مهر باطل در سند چسبـــیده ای

***

دل رو برگِ سرنوشتی ناله کرد

عاشقِ آواز و رقصِ این قلــــــم

می نگارد قصه ی هر خفته را

می کشد تصویر زیبا از ستـم

***

دوخت فکرم پارگی های زیــــــــــاد

هر که بخیه می زند قلبش سفید

راهِ آسایش همه جا دستبــــوس

قلبِ تو ذلت و خواری را خـــــرید

***

تو ستم کاری در این سیر و سفر

با گناهت سوختی خرمـــــن دل

آهِ من می گیرد آن سر دفتــــرت

می نوازم جشنی با زوزه و کل

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 12/01/1392

تقدیم به کسی که عضویتم در سایت شعر نو
به را به مدت 4 روز معلق کرده

 

/ 0 نظر / 2 بازدید