تیر انداز

 

دلم شکستی بشکنه دستت ، ای ستمکار و تحفه ی ســـردم

به من نگفتی که گناهم چیه ، با این شکافت نصفه شددردم

***

تو می سرایی فتنه و آشوب ، قاصدکت بی پرّه جا مونده

سر لجم مهمونی ها کردی ،آوای  تو ابلیسی می خونده

***

یه چشمِ تو خاموشه تیر انداز ، با چشمِ دیگه به هدف رفتی

دلم نشونه تو شکارِ تو ، به ماشه تُ لااقل می گفـــــــــــتی

***

شلیک کردی تیرِ آوازت ، خورد به قلبِ دلِ مجنونـــی

تو سر بریدی با یه تیغِ پهن ، خدا نترسی یا که ملعونی

***

بی دقتّی کردی و بازنده شد ، اسبِ شطرنجت باخت ، جانم بتــــاب

شاه و وزیرت کیش شد در دلم ، زیرِ شکستِ حسِ نفست بخواب

***

مانورِ تو دشتِ دلم سبزه کرد ، تو مستی در قهرت  نمی دونـــــی

دعوت نکن صفحه ی عشقم خراب ، خدایی میگم خیلی شیطونی

***

جاسم ثعلبی (حسّانی) 22/12/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید