گلِ قزوینی

 

 

ای گلِ
قزوینی ، خوشگل و شیرینـــــی

دلم
فدای تو ، چرا تو غمگینــــــــــــی

به
خودت می نازی ، میگن که دل بازی

معطّر
و زیبا ، عاشق و طنـــــــــــازی

خوشی
به همیارت ، اومدم دیـــــدارت

چه با
صفایی تو ، ارومی در کــــــارت

تو را
که جوییدم ، به دل پسندیــــــدم

حرف
دلت شرطه ، از اون که نشنیـدم

اهواز
و تهرونم ، پرسیدی ای جونـــم

شدم
اسیر تو ، عاشقی می خونـــــــم

رنگِ
دلِ دریام ، فرشته ای تنهـــــــام

یک
لحظه با من باش ، ببین چقد زیبام

ای
عندلیب عشق ، نشستی در جونـــم

در
ساحل غم ها ، ترانه می خونــــــم

جاسم
ثعلبی (حسّانی ) 22/03/1391

 

/ 0 نظر / 2 بازدید