نشید : انا مقاتــــل سرود: من دلاورم

انا طفلٌ شاطرٌ و شجاعُ المیدان

حبی مدرستی جابر بن حیّـــان

التربیه رمزٌ و جامعُـــــــــــنا

شکراً یا ربی علی هذا الحـنان

***

نجمتی زهت فی وسط السماء

نوّرت قلبی و روحی بوفـــــاء

حاملةَ علمَ بلدی الاصـــــــیل

کُرّست العلمُ  وحدها فی الخفاء

***

انا ابن الشهید البطلَ و ابن الـــوادی

احمی القران و الدین ابجهــــــادی

ادمّرُ الاعداء بایثاری و الجـــــهاد

انا رجلٌ ابنی مستقبـل بــلادی

***

الموت لامریکا ابداً ما ننـــــساهُ

نُکسّر الشر و نتحــــــــــــداهُ

فی وسط طبس ضلت لشایشهم

ما خذت العبره واویــــــــــلاهُ

***

انا فارس او شجاع ابجهـــــــودی

انا طیار السماءواقف ابصمـــودی

انا مهندسُ وکُتِبَت وَصیّتــــــــی

انا جندی مسلح و احمی حدودی

***

انا طبیبٌ و استاد ابدلیـــــــــــل

اهتف الموت لک یا اسرائیــــــل

صوت رنین الدان هدم البیــوت

لحد الان اسمعُ جر الرحــــــیل

***

انا اکره الظلم واحبُ الســـــلام

شتلت الصداقه فی بیــت الکرام

یا معلمی انت نورٌ لنـــــــــــــا

کل ما عندی من قلبکَ وســــام

***

معنی:

من فرزندِ با ایمانم ، شاگرد جابر بن حیّانــــــــــــم

از ناحیه ی یک اهوازم ، شکراً خدای عزیزو مهربانم

***

ستاره ام در آسمان درخشیده ، بر دشت و دریاها نورش تابیده

با پرچمِ سه رنگ ایرانی ، در علم و دانش چه زیبا جوشــــــیده

***

من فرزند و دلبرِ شهیدانم ، من حامی میهن و دین و قرآنــــم

دشمن شکنم با ایثارِ جانم ، من مردِ فردای کشورِ ایرانـــــم

***

مرگ بر امریکا هرگز یادم نمیره ، حقشِ از ما همیشه سر بزیره

وسطِ طبس لاشه لاشه مونده ، عبرتی از شکستش نمی گیـــــره

***

من دلاورم  شیر میدانم ، من خلبانِ زمین و آسمانــــــــم

من مهندسِ کشت و صنعت را ، من یه سربازِ و یه مرزِبانم

***

من یه پزشکم من یه استادم ، مرگ بر اسرائیل نشونِ فریادم

صدایِ بمبارانِ جبهه خوابیده ، هنوزه که هنوز غرشش یــــادم

***

از ظلم و ستم خیلی بیزارم ، صدایِ شادی در دل می کـــــارم

الگویِ من شده معلمِ خوبم ، من هر چه دارم از تو مــن دارم

***

جاسم ثعلبی ( حسّانی) 04/08/1391

برای دریافت آهنگ و مجوز اجر با مدیریت تماس بگیرید.

متشکرم

 

 

/ 0 نظر / 2 بازدید