سلام

سلام

سلام آن نام زیبای سلامت

پیامِ دوری از درد و ندامت

سرودِ عاشقی دردل تنیده

صفای دوستی از غم بریده

سلام آن بارشِ زیبای باران

سلام آن نرمشِ گلچینِ یاران

کلامِ دل که با تو دشمنی نیست

رفیق و همسفر در چشمِ ابریست

سلام آن مهربان غمخوار درد است

سلام آن گل نمایِ روحِ سرد است

اگر از موذیان جوییده خواری

کلامِ بی سلام از دل نباری

به سنت ها رسیده حرف خویشان

ادب آموختند از قلبِ قرآن

نشو مغرورِ نام واشتهارت

اگر یوسف شدی زیبا بهارت

دلت آسوده کن در قعر میدان

توکوچک می نمایی پیکر و جان

دلت دریا ولی نامت فراموش

تکبّر چون نمادی کرده سرپوش

نرو بالا جهان بیهوده گردد

سیاهی در فضا پر توده گردد

انیسِ یار و یاران باش و بیداد

ادب آموختی از دستِ استاد

تقدیم به شما

جاسم ثعلبی (حسّانی) 17/08/1392

/ 0 نظر / 3 بازدید